onsdag den 20. januar 2021

TFT_eSPI fonts

Besides the better documentet freefonts and custom orbitron etc. there is six lesser documentet fonts available

 • Font 1. Original Adafruit 8 pixel font needs ~1820 bytes in FLASH
 • Font 2. Small 16 pixel high font, needs ~3534 bytes in FLASH, 96 characters
 • Font 4. Medium 26 pixel high font, needs ~5848 bytes in FLASH, 96 characters
 • Digits "only":
 • Font 6. Large 48 pixel font, needs ~2666 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.apm
 • Font 7. 7 segment 48 pixel font, needs ~2438 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
 • Font 8. Large 75 pixel font needs ~3256 bytes in FLASH, only characters 1234567890:-.
 • Image example of first three fonts in size 1 next three in size 2 (double).

  Example of all six fonts in size 1.

  lørdag den 16. januar 2021

  Predifined HEX colors in C

  ▉ TFT_BLACK
  ▉ TFT_NAVY (#000080)
  ▉ TFT_DARKGREEN (#008000)
  ▉ TFT_DARKCYAN (#008080)
  ▉ TFT_MAROON (#80000)
  ▉ TFT_PURPLE #800080)
  ▉ TFT_OLIVE (#808000)
  ▉ TFT_LIGHTGREY (#D3D3D3)
  ▉ TFT_DARKGREY (#808080)
  ▉ TFT_BLUE (#0000FF)
  ▉ TFT_GREEN (#00FF00)
  ▉ TFT_CYAN (#00FFFF)
  ▉ TFT_RED (#FF0000)
  ▉ TFT_MAGENTA (#FF00FF)
  ▉ TFT_YELLOW (#FFFF00)
  ▢ TFT_WHITE (#FFFFFF)
  ▉ TFT_ORANGE (#FFB400)
  ▉ TFT_GREENYELLOW (#B4FF00)
  ▉ TFT_PINK (#FFC0CB)
  ▉ TFT_BROWN (#964B00)
  ▉ TFT_GOLD (#FFD700)
  ▉ TFT_SILVER (#C0C0C0)
  ▉ TFT_SKYBLUE (#87CEEB)
  ▉ TFT_VIOLET (#B42EE2)

  mandag den 23. december 2019

  Replacing root disk with a smaller one.

  In this example we will be replacing a single disk system with two partitions one for root and one for swap. After physically installing the disk boot OS and notice the name (CTRL+S top - CTRL+Q uit) or find it from dmesg after login. On a higher level it can also be found with fdisk -l Start with partitioning the disk. One primary, leave enough for double your physical RAM if you have less than 16GB or else make it equal the size. One extended, for swap. Now mkfs.ext4 /dev/hdX1 And mkswap /dev/hdX2 Mount the /dev/hdX1 to lets say /mnt Start copying files cp -rav /srv/ /mnt/ cp -rav /media/ /mnt/ cp -rav /lib64/ /mnt/ cp -rav /lib/ /mnt/ cp -rav /home/ /mnt/ cp -rav /opt/ /mnt/ cp -rav /usr/ /mnt/ cp -rav /bin/ /mnt/ cp -rav /sbin/ /mnt/ cp -rav /boot/ /mnt/ cp -rav /root/ /mnt/ cp -rav /etc/ /mnt/ cp -av /cdrom/ /mnt/ Go to /mnt and link the kernel files ln -s boot/vmlinuz-4.15.0-70-generic vmlinuz.old ln -s boot/vmlinuz-4.15.0-72-generic vmlinuz ln -s boot/initrd.img-4.15.0-70-generic initrd.img.old ln -s boot/initrd.img-4.15.0-72-generic initrd.img Do a blkid and note the UUID for you new disk and replace the one in /mnt/etc/fstab Replace the swap drive now your add it anyway. Now its time to leave the comfort of your multi user system and drop into single user mode with telinit 1 rSync the rest with -avhPHAXx chroot to your new disk system and mount -B the rest of the file systems. Only thing left is to update-grup and install-grup. Reboot and change boot order in disk. Not working? change the boot order back and try again, no harm done :)

  torsdag den 6. marts 2014

  NRPE til icinga.aoit.dk

  Vejledningen er til Redhat EL baseret distributioner, men konceptet og konfigurationen er den samme.

  Installation

  For at lette installationen anbefales det at tilføje repoforge til dit rpm reposetory, du kan altid fjerne det bagefter.
  Følg vejledningen her http://repoforge.org/use/

  Herefter kan du installere nrpe, nagios-plugins og dets afhængigheder på en gang med yum

  #yum install nrpe nagios-plugins
  
  Tag en kopi af nrpe konfigurations filen
  cp -p /etc/nagios/nrpe.cfg /etc/nagios/nrpe.cfg.orig
  
  Tilføj herefter IP adressen på icinga.aoit.dk, i konfigurationens filen.
  allowed_hosts=127.0.0.1,84.22.97.202
  
  Installer nrpe som en service.
  #chkconfig --add nrpe
  
  Tilføj service i runlevels
  #chkconfig nrpe on --level 3
  
  Start nrpe.
  #service nrpe start
  

  Firewall

  Der skal åbnes for TCP trafik på port 5666 til din maskine fra 84.22.97.202

  Tilpassning

  Til forskel fra overvågning af internet services, er der ved lokal overvågning to forskellige måder at opsætte check kommandoer til Icinga.
  Den ene, hvor du tillader at AOit sender kommando argumenter til NRPE på din server og du kan derfor bruge AOit's Icinga konfigurator til opsætning af kommandoer ligesom ved opsætning af internet services. Det giver den bedste brugervenlighed men også mindre fleksibilitet til at lave sine helt egne kommandoer.
  Den anden måde, hvor der ikke tillades argumenter kræver du selv sætter dine alarmdefinationer op i din lokale konfigurationsfil. Ud over du så kan sammensætte dine helt egne check plugins giver det også en lidt større sikkerhed da du præcist ved hvad dine plugins udføre.

  Når du har besluttet dig skal du i konfigurations filen angive hvilen metode du vil bruge.

  dont_blame_nrpe=
  
  Sæt til "0" for at tillade argumenter og bruge AOit's Icinga kongigurator.
  Sæt til "1" for at selv opsætte check kommandoer og have mere kontrol med hvad der udføres på din server.

  Til sidst skal de kommandoer du vil benytte indsættes i konfigurations filen. Nederst i filen kan de se en stribe eksempler på kommando definationer, de skal slettes og erstattes af nye.

  Hvis du har valgt at bruge argumenter skal du bruge kommando nedenstående definationer.
  På 64bits intel systemer ligger de plugins der køres i /usr/lib64/nagios/plugins, bruge den rigtige stig i forhold til din installation.

  command[check_load_nrpe]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_load -w $ARG1$ -c $ARG2$
  command[check_disk_nrpe]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_disk -w $ARG1$ -c $ARG2$ -p $ARG3$
  command[check_swap_nrpe]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_swap -w $ARG1$ -c $ARG2$
  command[check_proc_states_nrpe]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w $ARG1$ -c $ARG2$ -s $ARG3$
  command[check_proc_nrpe]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w $ARG1$ -c $ARG2$ -C $ARG3$
  command[check_procs_nrpe]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w $ARG1$ -c $ARG2$
  command[check_sensors_nrpe]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_sensors
  
  Hvis du har valgt uden argumenter skal du bruge disse kommandoer. Vær opmærksom på argumenterne er eksempler og bør tilrettes.
  command[check_load_nrpe]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_load -w 15,10,5 -c 30,25,20
  command[check_disk0_noarg]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/hda1
  command[check_disk1]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/hdb1
  command[check_disk2]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /mnt/backup
  command[check_disk3]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /home
  command[check_disk4]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /mnt/das
  command[check_swap]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_swap -w 75% -c 50%
  command[check_zombies]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w 5 -c 10 -s Z
  command[check_proc0]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w 0:0 -c 0:0 -C vnstat
  command[check_proc1]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200
  command[check_proc2]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200
  command[check_proc3]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200
  command[check_proc4]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200
  command[check_sensors]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_sensors
  
  

  fredag den 14. februar 2014

  BOINC for a brighter future

  Berkeley Open Infrastructure for Network Computing
  Mest kendt er SETI@home the seach for extraterestial at home der for mere end ti år siden
  http://boinc.berkeley.edu/download_all.php
  Older Linux x86 and x64
  wget http://boinc.berkeley.edu/dl/boinc_compat_6.12.22_i686-pc-linux-gnu.sh
  ./boinc_compat_6.12.22_i686-pc-linux-gnu.sh
  mv BOINC /home/boinc
  useradd boinc
  chown -R boinc:boinc /home/boinc
  rpm -qa | grep libstdc++.so.6
  if [ !$? ]
  then
  rpm -ivh libstdc++.so.6
  fi
  ln -s libstdc++.so.6 libstdc++.so.3
  su -c "/home/boinc/boinc > /home/boinc/boinc.log 2>&1 &" boinc
  echo "Let it run some bencmarking and ctrl+c when it reaches "Resuming computation"
  tail -f /home/boinc/boinc.log
  ./boinccmd --create_account http://boinc.bakerlab.org/rosetta EMAIL PASSWORD USER
  ./boinccmd --project-attach http://boinc.bakerlab.org/rosetta KEY
  vi /etc/init.d/boinc

  chmod +x /etc/init.d/boinc
  chkconfig --add boinc
  Baggrunden for opslag og artikler her på AOit er mine mere end sidste ti års erfaringer i drift og brug af LAMP platformen til at løse et utal af opgaver. En platform der består af Linux, Apache, MySQL og PHP. Alle fire frit og åben software og til at presentere data som som information bruger jeg HTML til formatering og CSS til layout.