onsdag den 26. oktober 2011

Tiny Core Linux, Frugal install

Ved "Frugal install" overføre man systemet til en harddisk ved en permanent installation.

Systemet installeres på en partition (tce/) og bruger defineret data kopieres hertil ved system nedlukning for derefter at blive pakket ud igen ved system opstart.

Denne metode fungere ikke hvis man har brug for at gemme store mængder dynamisk data. Opstart og nedlukning ville simpelt hen blive for langsom.
Derfor er der også mulighed for at gemme dem på en partition for sig selv, på et andet skrivebart medie (home/). Derefter exskludere mediet fra system backup/restore. Det samme gælder for tilføjelser til systemet (opt/).

Der er på den måde jeg arbejder dog sjældent behov for en hel partition til opt/ så den kan udelades og ellers inkluderes i system restore via .filetools.lst

Linux håndtere dårligt at løbe tør fra hukommelse, så ønsker du en permanent installation skal du også oprette SWAP partition. Du kan roligt placere SWAP partitionen på den samme disk som systemet da systemet primært køre fra hukommelsen.

En typisk installation ville være på to diske tce/ og home/. Der kræves ikke meget af system disken da det køre fra hukommelsen og SWAP hurtigst muligt skal afhjælpes med system optimering eller mere hukommelse.
Find derfor en lille hurtig disk til system og brug den primært til SWAP, så kan du gå efter en solid løsning til dit data katalog home/.

Et godt setup kunne være 1x10GB til system og SWAP, 1x1TB til data samt 4GB RAM

Boot med multi core image for at få fuld netværk understøttelse og installations værktøjer.

Efter boot skal diskene partitioneres med fdisk fra en terminal. Som udgangs punkt kan SWAP max være 64GB.
(som root)
  #fdisk /dev/sda
  >n (ew)
  >p (rimary)
  >1 (id)
  >1 (start sector)
  >+2000G (bytes)
  >n
  >p
  >2
  >  (default næste ledige sektor)
  >+8000G (default sidste sektor)
  >t (type set)
  >2 (id)
  >82 (type swap)
  >w (rite)
  #fdisk /dev/sdb
  >n
  >p
  >1
  >1
  >  (default sidste sektor)
  >w

Formater diskene med deres filsystemer.

  #mkfs.ext4 /dev/sda1
  #mkfs.ext4 /dev/sdb1
  #mkswap /dev/sda2

start installation
(som bruger)
  $tc-install

Klik "Tiny Core" og find det system der skal installeres på dit boot medie fx /mnt/sr0/boot/tinycore.gz
Lad "Frugal" være og klik "Existing partition".
Vælg system partitionen fx /dev/sda1 og marker den som "bootable" nederst.
Når du klikker videre advares der om farene, hvis du har flere systemer på dine diske. På det næste skærmbillede er der ikke behov for at formatere diskene.

Nu er det tid til at tilføje boot parameter til at bestemme system opsætning. Til eksemplet tilføjer jeg bare home=sdb1

Det vil få TCL til at ligge system bruger data på /dev/sda1 under /mnt/sda1/tce så /home ikke indgår som en del af systemet.
Denne opsætning giver kun mening hvis man fjerner home/ fra .filetools.lst for ikke at få kopieret /home over i /mnt/sda1/tce/mydata.tgz som en del af system backup!
Der skal af denne årsag også fortages seperat data backup af /home. Ved denne backup bør man tage mydata.tgz med, fx ved at kopier filen over i /home efter vær system backup, så har man den under alle omstændigheder på to diske.

Andre ændringer til boot parametre kan fortages senere i /mnt/sda1/boot/extlinux/extlinux.conf

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Baggrunden for opslag og artikler her på AOit er mine mere end sidste ti års erfaringer i drift og brug af LAMP platformen til at løse et utal af opgaver. En platform der består af Linux, Apache, MySQL og PHP. Alle fire frit og åben software og til at presentere data som som information bruger jeg HTML til formatering og CSS til layout.