lørdag den 31. marts 2012

AOCM software

Find det bruger id som din webserver køre under:
#ps aux | grep apache

Find gruppen til dit USB device:
#ls -l /dev/ttyUSB2 | awk ' { print $9, $4 } '

Tilføj brugeren til gruppen:
#usermod -a dialout www-data

Genstart webserver:
#apachectl restart

Flyt aocm/ kataloget til web katalog.

Software til AOCM kan ny fines i http://localhost/aocm

lørdag den 17. marts 2012

APC220 Serial radio link, Arduino

APC220 (V4)

Dette sæt består af to APC220 moduler der både har modtager og afsender, desuden en serial til usb adapter for computer tilslutning.

Manual

Moduler SKAL programmeres inden de tages i brug, "ulovlige" frekvenser. Det kan gøres fra windows med RF Magic, for linux eller anden direkte komunikation se manual fra side 5. Det er ikke nødvendigt at installeres drivere eller software i gængse linux distributioner.

Til windows installer følgende stoftware:
Drivere (windows)
Software (windows)

Start RF-Magic og kontroller feltet PC Series, det er her du angiver den serial port APC220 modulet er tilsluttet. Hvis du ikke kan finde enheden, skal du i enhedshåndteringen ændre den til et lavere serial port nummer, fx com3.

Det er vigtigt at du ændre feltet "RF frequency" (se skema nedenfor).

lovlige maritime frekvenser
457,525-457,575 MHz
467,525-467,575 MHz

lovlige amartør radio frekvenser
433,6250-433,7750 MHz
434,4500-434,5750 MHz

Laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne
433,050-434,790 MHz

Laveffekts radioanlæg til datakommunikationsformål
433,950 MHz
434,000 MHz
434,050 MHz
444,450 MHz
444,550 MHz

Laveffekts radioanlæg til fjernstyring
445,125 MHz
445,675 MHz
445,825 MHz
445,850 MHz
445,875 MHz

Laveffekts radioanlæg til fjernstyring af modeller
433,575 MHz
433,625 MHz
433,675 MHz
433,725 MHz
433,775 MHz
433,825 MHz
433,875 MHz
433,925 MHz
433,975 MHz
434,025 MHz

Personalarmer
448,2500 MHz
448,2750 MHz

PMR 446 og PMR 446 (analog og digital)
446,0-446,1 MHz (analog PMR)
446,1-446,2 MHz (digital PMR)

Radioanlæg til styring af tyverisikring i motorkøretøjer
433,92 MHz

torsdag den 1. marts 2012

Arduino TFT skærm og serial opdatering

Opsætning af terminal til direkte kommunikation med arduino MC.

Et hurtigt eksempel kunne være en internet vejrstation, der er brugt ardafruit TFT 1.8" breakeout board i simpel opstilling.

stty -F /dev/ttyACM1 cs8 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl

lynx -dump http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/regionaludsigten/kbhnsj.htm | grep Roskilde | head -n1 | sed 's/, //g' | sed 's/ %/%/g' | sed 's/°C/c/g' | awk -F ' ' ' { print $3, $4, $5, $6, $7 } ' > /dev/ttyACM0

############### Arduino kode ################

#define sclk 4
#define mosi 5
#define cs 6
#define dc 7
#define rst 8

#define BLACK 0x0000

#include \
#include \

Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(cs, dc, mosi, sclk, rst);

void setup(void) {

Serial.begin(9600);
tft.initR(INITR_GREENTAB);
tft.writecommand(ST7735_DISPON);

}

void loop() {

int i=0;
char buffer[50];

if(Serial.available()){
delay(100);
while( Serial.available() && i< 49) { buffer[i++] = Serial.read(); } buffer[i++]='\0'; } if(i>0) {
tft.setCursor(0,0);
tft.fillScreen(BLACK);
tft.print((char*)commandbuffer);
}
}
Baggrunden for opslag og artikler her på AOit er mine mere end sidste ti års erfaringer i drift og brug af LAMP platformen til at løse et utal af opgaver. En platform der består af Linux, Apache, MySQL og PHP. Alle fire frit og åben software og til at presentere data som som information bruger jeg HTML til formatering og CSS til layout.