torsdag den 1. marts 2012

Arduino TFT skærm og serial opdatering

Opsætning af terminal til direkte kommunikation med arduino MC.

Et hurtigt eksempel kunne være en internet vejrstation, der er brugt ardafruit TFT 1.8" breakeout board i simpel opstilling.

stty -F /dev/ttyACM1 cs8 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl

lynx -dump http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/regionaludsigten/kbhnsj.htm | grep Roskilde | head -n1 | sed 's/, //g' | sed 's/ %/%/g' | sed 's/°C/c/g' | awk -F ' ' ' { print $3, $4, $5, $6, $7 } ' > /dev/ttyACM0

############### Arduino kode ################

#define sclk 4
#define mosi 5
#define cs 6
#define dc 7
#define rst 8

#define BLACK 0x0000

#include \
#include \

Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(cs, dc, mosi, sclk, rst);

void setup(void) {

Serial.begin(9600);
tft.initR(INITR_GREENTAB);
tft.writecommand(ST7735_DISPON);

}

void loop() {

int i=0;
char buffer[50];

if(Serial.available()){
delay(100);
while( Serial.available() && i< 49) { buffer[i++] = Serial.read(); } buffer[i++]='\0'; } if(i>0) {
tft.setCursor(0,0);
tft.fillScreen(BLACK);
tft.print((char*)commandbuffer);
}
}

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Baggrunden for opslag og artikler her på AOit er mine mere end sidste ti års erfaringer i drift og brug af LAMP platformen til at løse et utal af opgaver. En platform der består af Linux, Apache, MySQL og PHP. Alle fire frit og åben software og til at presentere data som som information bruger jeg HTML til formatering og CSS til layout.