fredag den 14. februar 2014

BOINC for a brighter future

Berkeley Open Infrastructure for Network Computing
Mest kendt er SETI@home the seach for extraterestial at home der for mere end ti år siden
http://boinc.berkeley.edu/download_all.php
Older Linux x86 and x64
wget http://boinc.berkeley.edu/dl/boinc_compat_6.12.22_i686-pc-linux-gnu.sh
./boinc_compat_6.12.22_i686-pc-linux-gnu.sh
mv BOINC /home/boinc
useradd boinc
chown -R boinc:boinc /home/boinc
rpm -qa | grep libstdc++.so.6
if [ !$? ]
then
rpm -ivh libstdc++.so.6
fi
ln -s libstdc++.so.6 libstdc++.so.3
su -c "/home/boinc/boinc > /home/boinc/boinc.log 2>&1 &" boinc
echo "Let it run some bencmarking and ctrl+c when it reaches "Resuming computation"
tail -f /home/boinc/boinc.log
./boinccmd --create_account http://boinc.bakerlab.org/rosetta EMAIL PASSWORD USER
./boinccmd --project-attach http://boinc.bakerlab.org/rosetta KEY
vi /etc/init.d/boinc

chmod +x /etc/init.d/boinc
chkconfig --add boinc

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Baggrunden for opslag og artikler her på AOit er mine mere end sidste ti års erfaringer i drift og brug af LAMP platformen til at løse et utal af opgaver. En platform der består af Linux, Apache, MySQL og PHP. Alle fire frit og åben software og til at presentere data som som information bruger jeg HTML til formatering og CSS til layout.