lørdag den 16. januar 2021

Predifined HEX colors in C

▉ TFT_BLACK
▉ TFT_NAVY (#000080)
▉ TFT_DARKGREEN (#008000)
▉ TFT_DARKCYAN (#008080)
▉ TFT_MAROON (#80000)
▉ TFT_PURPLE #800080)
▉ TFT_OLIVE (#808000)
▉ TFT_LIGHTGREY (#D3D3D3)
▉ TFT_DARKGREY (#808080)
▉ TFT_BLUE (#0000FF)
▉ TFT_GREEN (#00FF00)
▉ TFT_CYAN (#00FFFF)
▉ TFT_RED (#FF0000)
▉ TFT_MAGENTA (#FF00FF)
▉ TFT_YELLOW (#FFFF00)
▢ TFT_WHITE (#FFFFFF)
▉ TFT_ORANGE (#FFB400)
▉ TFT_GREENYELLOW (#B4FF00)
▉ TFT_PINK (#FFC0CB)
▉ TFT_BROWN (#964B00)
▉ TFT_GOLD (#FFD700)
▉ TFT_SILVER (#C0C0C0)
▉ TFT_SKYBLUE (#87CEEB)
▉ TFT_VIOLET (#B42EE2)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar

Baggrunden for opslag og artikler her på AOit er mine mere end sidste ti års erfaringer i drift og brug af LAMP platformen til at løse et utal af opgaver. En platform der består af Linux, Apache, MySQL og PHP. Alle fire frit og åben software og til at presentere data som som information bruger jeg HTML til formatering og CSS til layout.